Agencia de colocación autorizada nº 1200000076

Entrar


Cursos

Estado del curso: Cerrada la preinscripción Solicitar información del curso

BOLSA CAPACITACIÓN SECTOR TRANSPORTE

Transporte

Presencial

CEFORLUGO Avda Coruña 428 Entlo-Izqda Lugo 27003

CREACIÓN DE BOLSA DE CANDIDATOS INTERESADOS EN ACCEDER A CURSO/S DE FORMACIÓN 

INTEGRAL CONDUCTORES/AS PROFESIONAIS PARA A OBTENCIÓN DOS CARNETS:

CAP + PERMISO C + PERMISO E + MERCADORÍAS PERIGOSAS

1. INSCRIBIRSE NA AXENCIA DE COLOCACION COMO DEMANDANTES

2. ESTAR EN SITUACIÓN DE DESEMPREGO

3. CUMPRIR OS REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DO PERMISO C:

        -ESTAR EN POSESIÓN DO PERMISO DE CONDUCIR ( B)

        -TER 21 ANOS NO MOMENTO DE REALIZAR AS PROBAS DO EXAME

 

02/09/2019

72 DÍAS

DE 19:45 HORAS A 23:00 HORAS DE LUNS A VENRES

15

04/07/2019

30/07/2019

982260204
C/ San Marcos N°8
27001 - Lugo
(Lugo)
agenciadecolocacion@deputacionlugo.org