Agencia de colocación autorizada nº 1200000076

Recordar la contraseña


Ofertas

Para poder inscribirse en esta oferta es necesario estar registrado en la página.
Si ya estás registrado, loguéate utilizando el formulario de la parte superior derecha.
Si todavía no lo estás, regístrate aquí y rellena tu currículum.

Datos generales

2018/00083

BE4/A-17-29922-AXUDANTE COCIÑA-A FONSAGRADA

Este posto está vinculado ao Programa de Fomento do Emprego da Provincia de Lugo Ben Empregado IV, e será publicado na Bolsa de Emprego XXII do mencionado programa.

 

O prazo para a inscripción será de cinco días hábiles dende a publicación da oferta, é dicir, dende o 16/10/2018 ata o 22/10/2018, e farase a través da Axencia de Colocación:

 

1. Inscribíndose na Axencia de Colocación, no caso de non estar inscrito, e cumplimentando todos os campos (formación, vida laboral, ocupacións solicitadas,.....)

2. Inscribíndose no posto solicitado.

3. Achegando curriculum vitae, vida laboral actualizada e certificado de empadroamento ou tarxeta de demanda/mellora de emprego.

 

As citacións para as entrevistas aos postos de traballo ofertados, ou calquera outra  comunicación aos candidatos publicarase na web (benempregado.deputacionlugo.org) e no taboleiro de anuncios da Deputación Provincial de Lugo.

 

CÓDIGO

BE4/A-17-29922

POSTO

AXUDANTE COCIÑA

CENTRO DE TRABALLO

A FONSAGRADA

FORMACIÓN

CERTIFICADO ESCOLARIDADE - CARNÉ DE CONDUCIR

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA NO POSTO

BREVE DESCRIPCIÓN

TAREFAS PROPIAS DO POSTO TALES COMO: MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN E PRESENTACIÓN DE ALIMENTOS. TAREFAS DE APOIO ÁS ACTIVIDADES DO SERVIZO. ELABORACIÓN DE OFERTAS GASTRONÓMICAS

 

 

12 meses

1

FONSAGRADA (A)

Local

COMPLETA

982260204
C/ San Marcos N°8
27001 - Lugo
(Lugo)