Agencia de colocación autorizada nº 1200000076

Entrar


Ofertas

Datos generales

2019/00176

2018/TEM_01/000038_NOVEL - TECNICO EN DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE E TURISMO DE NATUREZA

Este posto está vinculado ao Programa Tecendo Emprego e foi publicado na Bolsa de Emprego 6ª do mencionado programa.

Atendendo a modificación das Bases do Programa Tecendo Emprego acordado en Xunta de Goberno de data 31 de maio de 2019, publicado no BOP de Lugo Nº 128, do xoves 6 de xuño de 2019:

 

"A determinación do límite de idade establecido en cada unha das liñas non será causa de xclusión do proceso de selección, non obstante aqueles candidatos que non excedan da idade límite de cada liña terán preferencia sobre os demais aspirantes". 

 

O prazo para a inscripción será de cinco días hábiles dende a publicación da oferta, é dicir, dende o 13/08/2019 ata o 19/08/2019, e farase a través da Axencia de Colocación:

1. Inscribíndose na Axencia de Colocación, no caso de non estar inscrito, e cumplimentando todos os campos (formación, vida laboral, ocupacións solicitadas,.....)

2. Inscribíndose no posto solicitado.

3. Achegando DNI, curriculum vitae, vida laboral actualizada e certificado de empadroamento ou tarxeta de demanda/mellora de emprego.

 

As citacións para as entrevistas aos postos de traballo ofertados, ou calquera outra  comunicación aos candidatos publicarase na web (http://deputacionlugo.gal/gl/temas/emprego/tecendo_emprego/candidatos) e no taboleiro de anuncios da Deputación Provincial de Lugo.

 

12 MESES

1

PARADA DO COUREL, Municipio: Folgoso do Courel, Provincia: Lugo

Xestión e mantemento das actividades e equipamento fundacionais, atención ao público e desenvolvemento do programa de formación.

grado formativo solicitado

  • Licenciatura / Ingeniería Superior: ESPECIALIZACIÓN EN SOSTENIBILIDAD
Nota: Ha de cumplirse alguno de estos requisitos
982260204
C/ San Marcos N°8
27001 - Lugo
(Lugo)
agenciadecolocacion@deputacionlugo.org