Agencia de colocación autorizada nº 1200000076

Entrar


Ofertas

Datos generales

2018/00053

BE4/A-17-29789-AXUDANTE DE COCIÑA (MEDIA XORNADA)-A FONSAGRADA

Este posto está vinculado ao Programa de Fomento do Emprego da Provincia de Lugo Ben Empregado IV, e será publicado na Bolsa de Emprego 55ª do mencionado programa.

 

O prazo para a inscripción será de once días hábiles dende a publicación da oferta, é dicir, dende o 02/07//2019 ata o 08/07/2019, e farase a través da Axencia de Colocación:

 

1. Inscribíndose na Axencia de Colocación, no caso de non estar inscrito, e cumplimentando todos os campos (formación, vida laboral, ocupacións solicitadas,.....)

2. Inscribíndose no posto solicitado.

3. Achegando curriculum vitae, vida laboral actualizada e certificado de empadroamento ou tarxeta de demanda/mellora de emprego.

 

As citacións para as entrevistas aos postos de traballo ofertados, ou calquera outra  comunicación aos candidatos publicarase na web (benempregado.deputacionlugo.org) e no taboleiro de anuncios da Deputación Provincial de Lugo.

 

CÓDIGO

BE4/A-17-29789

POSTO

AXUDANTE DE COCIÑA (MEDIA XORNADA)

CENTRO DE TRABALLO

A FONSAGRADA

FORMACIÓN

NON SE REQUIRE TITULACIÓN

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA NO POSTO SOLICITADO

BREVE DESCRIPCIÓN

AXUDAR NA COCIÑA, TRAMITACIÓN DE PEDIDOS, ETC...

 

 

1

A FONSAGRADA, Municipio: Fonsagrada (A), Provincia: Lugo

982260204
C/ San Marcos N°8
27001 - Lugo
(Lugo)
agenciadecolocacion@deputacionlugo.org